Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Brókerképző Alapítvány a magyar pénzügyi kultúra és értékpapír-piaci ismeretek fejlesztése érdekében évente egyszer pályázatot ír ki olyan intézmények számára, akik tevékenysége összhangban van az Alapítvány által kitűzött célokkal. (Szállás és étkezési hozzájárulás támogatása a pályázatban nem kérhető!)


AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI

OKTATÁS ÉS ISMERETTERJESZTÉS

• a pénzügyi kultúra, az értékpapír-piaci ismeretek fejlődése érdekében értékpapír-piaci szakemberképzés

• ismeretterjesztő rádiós és tv-programok készíttetése, segítése

• a felsőoktatási és a középiskolai pénzügyi, értékpapír-ismeretek oktatásának segítése

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

• kutatás tanulmányok készítése, készíttetése az oktatásban való felhasználásra

• kiadványok, publikációk készítése, készíttetése, kiadása és terjesztésük megszervezése

• szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, ennek támogatása

Mikor érvénytelen a pályázati felhívás?

Abban az esetben, ha a benyújtási határideig csak egy vagy egyetlen egy pályázat sem érkezik az Alapítvány a felhívást eredménytelennek minősíti. A döntő bizottság dönthet úgy, hogy a beérkezett pályázatok közül egyiket sem támogatja, ebben az esetben a pályázati felhívás eredménytelen.

MELY INTÉZMÉNYEK PÁLYÁZHATNAK?


• Jogi személyek

• A Ptk. szerint gazdálkodószervezetek

• Szakkollégiumok (számukra külön pályázati felhívást tettünk közzé, mely elérhető a pályázati dokumentumok közt).

Egy naptári évben minden pályázó csak 1 alkalommal nyújthat be pályázatot!

A PÁLYÁZAT MENETE


A pályázatokra fordítható éves keret összegéről a kuratórium dönt a rendelkezésre álló eszközök függvényében, figyelembe véve az alapítvány előző éves közhasznú eredményét.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának menete a következő lépésekben történik:

1) Küldd el nekünk pályázatodat ! Ehhez a következőkre lesz szükség:

  • Töltsd le a pályázati adatlapot, majd tölts ki a kért adatokkal ! (Figyelem! A szakkollégiumok számára külön pályázati adatlapunk van! )
  • Írd le nekünk részletesen a támogatandó pályázati célt (max. 5 A/4-es oldalon) !
  • Állítsd össze a költségvetést, nevesítve az egyes tételeket, fix vagy tervezett kiadásokat !

A pályázható összeg nincs korlátozva, de a bizottság fenntartja a jogot, hogy a pályázatok részletes ismeretében csak részösszeget ítéljen meg. Nagyszámú pályázat érkezése esetén előnyben részesíthetők a szakirányú képzéssel foglalkozó oktatási intézmények és a középiskolák, melyek csapatot indítanak az alapítvány aktuális évi értékpapír-piaci témájú tanulmányi versenyén.

  • Amennyiben szakmai könyvek beszerzésére pályázol, kérjük csatold kitöltve letölthető excel táblázatunkat is!

A pályázati anyagot e-mailben, és egy példányban – cégszerűen aláírva – postán is juttasd el Alapítványunkhoz!

Levelezési címünk: Közép-európai Brókerképző Alapítvány, 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43.

E-mail címünk:

Postára adás határideje a beadási határidő. Hiányosan beadott vagy határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadunk el!

A következő pályázat beadási határideje:

Az Alapítvány, a pályázati határidő lejártáig meghosszabbíthatja a beadási határidőt, visszavonhatja a pályázati felhívást, módosíthatja a felhívásban meghatározott feltételeket. Bármilyen változás esetén a már regisztrált pályázók témafelelősét e-mailen értesíti és honlapján a www.brokerkepzo.hu oldalon közzé teszi.

Továbbá az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot minden indoklás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek, illetve eredményhirdetés nélkül megszűntnek nyilvánítsa. A pályázati felhívás módosítására, visszavonására, a személyi, tárgyi és időbeli hatály egyoldalú módosítására, a kiírás érvénytelenítésére, az Alapítvány bármely jogkövetkezmény nélkül jogosult, semmilyen felelősség, illetve kártérítési kötelezettség nem terheli, ideértve a biztatási kárt is.

2) A pályázat eredményéről az alapítvány titkára a beadási határidőt követő 60. naptári napig írásban küld értesítést, a pályázatban megjelölt témavezető nevére és megadott e-mail címére.

3) A pályázat kifizetési rendjéről részletes információkat letölthető tájékoztató anyagunkban olvashatsz.

Szabó Marianna - pénzügy oktatásTOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kérdés esetén, vagy a pályázat részleteivel kapcsolatban keresd Szabó Marianna, alapítványi titkárt a címen, a +36 1 279 0818-as telefonszámon vagy a +36 30 677 5886-as mobilszámon !

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Alapítvány vállalja, hogy a beérkezett pályázatokat, annak adatait és az abban leírt információkat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem továbbítja, nem adja át, továbbá magára nézve is kötelezőnek tartja és betartja a titoktartási szabályokat.

TÁMOGATOTTAK – letölthető pdf