Az alapítvány

MILYEN CÉLLAL JÖTT LÉTRE AZ ALAPÍTVÁNY?


A Közép-európai Brókerképző Alapítvány 1991. július 31-én jött létre.

Alapítói voltak: az Alkuszszövetség, a Budapesti Értéktőzsde, a Magyar Értékpapír-kereskedők Szövetsége, a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

Az Alapítvány létrehozásának célja a hazai tőzsdei képzésnek és oktatásnak fejlesztése, a fiatal brókerek képzettségi színvonalának növelése volt. Az akkor néhány száz fős értékpapírokkal és pénzpiaci ügyletekkel foglalkozó szakembergárdának szüksége volt egy olyan szervezetre, amely az oktatási igényeit kielégíti, azt finanszírozza, aki kapcsolatot tart fenn külföldi tőzsdei intézményekkel és tananyagot fejleszt.

 • Magyarország első brókerképző intézménye
 • A szakma legjobb oktatói, akik maguk is részt vettek a tőzsde alakulásánál
 • Több, mint 20.000 hallgató 25év alatt

Magyarországon egyedülálló módon az angol Chartered Institute for Securities & Investment elismerte és elfogadta szakmai anyagunkat, ezáltal lehetővé vált, hogy a tőzsdei szakvizsgára nálunk felkészülő fiatal brókerek a képesítés birtokában az angol szervezet társult tagjai legyenek, nevük mögött pedig feltüntethessék az ezt igazoló ACSI rövidítést.


A KURATÓRIUM TAGJAI


Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium, amely dönteni jogosult az alapítványt érintő minden olyan kérdésről, amely nem tartozik az alapítók törvény által meghatározott kizárólagos jogkörébe. A kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megvalósításáról, valamint az alapítványi vagyon megfelelő felhasználásról.

A kuratórium öt főből áll, tagjait és elnökét az alapítók jelölik ki. A kuratórium megbízatása határozatlan időre szól. Az alapítvány tevékenysége és azon belül a gazdálkodása is nyilvános.A kuratórium tagjai:

MIVEL FOGLALKOZIK AZ ALAPÍTVÁNY?


TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

 • tanulmányok készítése, készíttetése az oktatásban való felhasználásra
 • kiadványok, publikációk készítése, kiadása és terjesztésük megszervezése
 • szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, ennek támogatása
 • konferenciák szervezése, az abban való közreműködés

OKTATÁS ÉS ISMERETTERJESZTÉS

 • értékpapír-piaci szakemberképzés
 • külföldi szakértők, előadók meghívása szakmai továbbképzés tartására, ennek támogatása
 • ismeretterjesztő rádiós és tv-programok készíttetése, segítése
 • a felsőoktatási és a középiskolai pénzügyi, értékpapír-ismeretek oktatásának segítése

TŐZSDEJÁTÉK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Az Alapítvány, együttműködve az Erste Befektetési Zrt-vel, minden évben értékpapírpiaci versenyt és tőzsdejátékot hirdet középiskolás diákok részére.

Az Alapítvány további tevékenységei közé tartozik:

 • ösztöndíjakat ad, pályázatokat finanszíroz,
 • dologi vagy pénzbeli juttatásokat nyújt, adományoz,
 • speciális célokra felhasználható pénzösszegeket különít el,
 • know-how-t bocsát rendelkezésre.

KIADVÁNYAINK


Az Alapítvány a fentieken túl a tőzsdei oktatásban való felhasználásra könyvkiadással, valamint könyvek terjesztésével is foglalkozik. Az alábbi könyveket az Alapítvány titkárságán tudod megvásárolni. Vételi szándékodat kérjük, Olajos Helga kolléganőnknek jelezd megadott elérhetőségei egyikén!


Száz János - Pénzügyi termékek áralakulásaSzáz János – Pénzügyi termékek áralakulása

Ez a könyv bevezetés a kötvényekkel, devizával, bankbetétekkel és részvényekkel kapcsolatos számításokba. Bemutatja az árfolyamok és hozamok időbeli alakulását, valamint az ezekre szóló határidős és opciós ügyleteket, csere(swap) ügyleteket.
3. 500 Ft – Jelenleg a könyvből nincs elérhető készlet!

Walter György - Vállalat Finanszírozás a GyakorlatbanWalter György – Vállalat finanszírozás a gyakorlatban

A könyvből számos hasznos választ kaphat kérdésére mindenki, aki az üzleti életben szembesült már azzal, hogy milyen módon, kitől, milyen eséllyel szerezhet ma vállalatának, vállalkozásának forrást Magyarországon.
3. 950 Ft

Száz János - Devizaopciók és részvényopciók árazásaSzáz János – Devizaopciók és részvényopciók árazása

A szerző számításos példákon keresztül mutatja be a napjainkban egyre fontosabb szerepet játszó határidős és opciós piacokat, kereskedésüket, árazásukat, értékváltozásaikat. A könyv aktualizált verziója a korábban 1999. évben megjelent Tőzsdei Opciók című könyvének.
4. 000 Ft

Száz János - Juhász Péter -Pénzügyi számításokSzáz János, Juhász Péter – Pénzügyi számítások

A könyv az alapvető eszközárazási ismeretekre építve bemutatja a pénz- és tőkepiacok működését és logikáját; a fontosabb szereplők jellemzőit és a közelmúlt tendenciáit, áttekinti a legfontosabb elméleti összefüggéseket és modelleket, és elemzi a komplex pénzügyi problémákat.
4. 500 Ft

Tőzsdei Szakvizsga Felkészítő és tesztkönyv, elektronikus formábanA tanuló társadalom megteremtése
A növekedés, a fejlődés és a társadalmi haladás kérdéseinek új megközelítése
Szerzők: Greenwald, Bruce C. – Stiglitz, Joseph E.

Már régóta tudjuk, hogy az életszínvonal növekedése a technológiai fejlődésnek és nem a tőkefelhalmozásnak köszönhető. A szerzők a könyvükben bemutatják, mennyire fontos ez a felismerés mind az elméleti közgazdaságtanban mind a gazdaságpolitikában.
5. 850 Ft

Numerikus pénzügyek I.Száz János – Árfolyamok, kamatlábak, elszámolások

A könyvben a pénzügyi befektetések statisztikai, matematikai elemzéséhez szükséges fogalmakkal és módszerekkel lehet megismerkedni. A könyv egy több kötetből álló Numerikus pénzügyek sorozat első kötete.
4.000 Ft

Numerikus pénzügyek II.Száz János – Befektetések, kockázatok, folyamatok

A könyv a pénzügyi termékek árazásához szükséges módszertani ismereteket foglalja össze, és bemutatja a kötvények, európai opciók, határidős pozíciók árazási képleteit, illetve a részvény-portfólióktól elvárható hozamok számításának mikéntjét.
6. 000 Ft